Órarendek 2013/2014. tanév

7.A 8.A 9.ny 10.A 11.A 12.A 13.A
- - 9.B 10.B 11.B 12.B -
- - 9.C 10.C 11.C 12.C -
- - - - - - 13.P

7.A órarendje -
ÓraHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
1.osztályfőnökitörténelemangolmagyar nyelvangol
2.énekrajzmatekmagyar irodalombiológia
3.angolfizikainformatikatörténelemmatematika
4.testneveléstechnikamatekföldrajznémet
5.matektestnevelésbiológiatestnevelésfizika
6.német-németkémiatestnevelés
7.-testnevelésegészségtan-

8.A órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.magyar nyelvmagyar irodalomnémetbiológiainformatika
2.angolnémettestneveléskémiatestnevelés
3.matekföldrajzmémimagyar nyelvtechnika
4.történelemmatekosztályfőnökimagyar irodalommatek
5.fizikarajzmatekföldrajztörténelem
6.kémiaénekangolfizikaangol
7.biológiaké-fbi-kénémet-
8..-ké-tg---

9.ny órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.angol-németnémet-angoltörténelemangol-németnémet-angol
2.angol-németangol-németangol-németmat-akangol-német
3.anyanyelvi készségekmatekangol-németinformatikatestnevelés
4.német-angolangol-németnémet-angolinformatikaangol-német
5.testnevelésangol-némettestnevelésangol-németosztályfőnöki
6.angol-némettestnevelésangol-németangol-német-
7.---testnevelés-

9.B órarendje
ÓraHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
1.történelemmagyar irodalomrajzföldrajztánc és dráma
2.fizikakémiatörténelemangolmagyar nyelv
3.matekangolmagyar nyelvmatekosztályfőnöki
4.angoltestnevelésmagyar irodalomtestnevelésmatek
5.földrajzmatekfizikaénektestnevelés
6.testnevelésinformatikatestnevelésnémetnémet
7.kémiainformatikanémet--

9.C órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.történelemangol-németfizikagazdasági és jogi ismeretfizika
2.földrajzföldrajztörténelemtestnevelésmatek
3.énekmatekkémiaangol-németangol-német
4.matektestneveléstestnevelésmagyar nyelvtanosztályfőnöki
5.gazdasági és jogi ismeretmagyar irodalomgazdasági és jogi ismeretmatekmagyar nyelvtan
6.informatikaügyviteli gyakorlatmagyar nyelvtanügyviteli gyakorlatkémia
7.informatikaügyviteli gyakorlatmagyar irodalomüügyviteli gyakorlattestnevelés
8.testnevelésügyviteli gyakorlat-ügyviteli gyakorlat-

10.A órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.matekföldrajzosztályfőnökitörténelemnémet-angol
2.történelemmagyar nyelvangol-németföldrajztestnevelés
3.német-angolmagyar irodalommatekangol-németangol-német
4.testnevelésfizikarajzangol-németmagyar nyelv
5.angol-némettestnevelésnémet-angolfizikamatek
6.kémiamatekmagyar irodalomtestnevelés-
7.-tánc és drámatestnevelésének-

10.B órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.testneveléskémiaföldrajzéneknémet
2.matekangolnémetfizikatörténelem-földrajz
3.rajztestnevelésmatektestnevelésmatek
4.magyar irodalomtörténelembiológiatörténelemtestnevelés
5.informatikabiológiaangolmagyar nyelvangol
6.fizikamagyar nyelvtestnevelésmagyar irodalomföldrajz
7.németosztályfőnökikémiaangol-
8.-kémia-angol-

10.C órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.testneveléstestnevelésgazdasági környezettörténelemföldrajz
2.matekinformáció kezelésviselkedéskultúramatekmagyar nyelv
3.fizikainformáció kezeléstestnevelésrajzmagyar irodalom
4.énekmatekmagyar nyelvfizikakémia
5.történelemföldrajzosztályfőnökitestneveléstestnevelés
6.magyar irodalomgazdasági környezetfizikabiológia-
7.angol-németangol-német-angol-német-

11.A órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.énekkémiabiológiatestnevelésmagyar irodalom
2.matektestnevelésfizikanémet-angolangol-német
3.földrajzangol-németmatekfizikamatek
4.német-angolmagyar irodalommagyar nyelvtanangol-némettörténelem
5.német-angolmagyar irodalommagyar nyelvföldrajznémet-angol
6.történelemrajzkémiabiológia-
7.---osztályfőnöki-

11.B órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.biológiamagyar irodalomkémiatörténelem/fizikamatek
2.magyar nyelvtanmatekmateknémetangol
3.magyar irodalomkémiatörténelembiológiatársadalomismeret
4.történelemangoltörténelemmagyar irodalometika/média
5.testneveléstörténelemosztályfőnökiangoletika/média
6.11F1német11F2informatikafizika
7.11F1fizika11F2informatikanémet

11.C órarendje
ÓraHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
1.üzleti gazdaságelméleti gazdaságinformatikamagyar irodalomtörténelem
2.üzleti gazdaságtársadalomismeretinformatikaelméleti gazdaságelméleti gazdság
3.kémiaosztályfőnökitörténelemmatekmagyar nyelvtan
4.történelemüzleti gazdaságmateküzleti gazdaságmagyar irodalom
5.magyar irodalommatekangol-németüzleti gazdaságbiológia
6.11F1angol-német11F2-testnevelés
7.11F1testnevelés11F2-angol-német

12.A órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.osztályfőnökifizikatestnevelésfizikamatek
2.testnevelésmatekmatekbiológiaetika/média
3.német-angoltörténelemangol-németnémet-angoletika/média
4.magyar nyelvtanbiológianémet-angoltársadalomismeretnémet-angol
5.magyar irodalomangol-németkémiaangol-németmagyar irodalom
6.11F1magyar irodalom11F2történelemtörténelem
7.11F1német-angol11F2kémia-

12.B órarendje
ÓraHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
1.német-angolmatekmagyar nyelvtannémet-angoltörténelem
2.filozófiaangol-németmagyar irodalomangol-németmatek
3.testnevelésművészettörténelemmagyar irodalombiológia
4.matektörténelembiológiaművészetmagyar irodalom
5.társadalomismeretmagyar irodalom/biológiatestnevelésmatekinformatika
6.angol-német12F1td>angol-német12F2informatika
7.osztályfőnöki12F1angol12F2-

12.C órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.magyar nyelvtantörténelemmatekinformatikaüzleti gazdaság
2.magyar irodalommagyar irodalomüzleti gazdaságinformatikaangol-német
3.matekangol-németüzleti gazdaságnémet-angolmatek
4.elméleti gazdaságbiológiaelméleti gazdaságmatekelméleti gazdaság
5.üzleti gazdaságnémet-angolosztályfőnökitörténelemtörténelem
6.testnevelés12F1társadalomismeret12F2magyar irodalom
7.angol-német12F2angol-német12F2üzleti gazdaság
8.--testnevelés--

13.A órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.biológiamateknémet-angolmagyar irodalomtestnevelés
2.angol-németmagyar nyelvtanbiológiaművészetmatek
3.történelemmagyar irodalomangol-némettörténelemnémet-angol
4.mateknémet-angoltörténelemnémet-angolosztályfőnöki
5.német-angolfilozófiatársadalomismeretmatekangol-német
6.művészet12F1-12F2magyar irodalom
7.testnevelés12F1-12F2.-

13.P órarendje
ÓraHétfőKeddSzerda CsütörtökPéntek
1.pénzügytestneveléssttestneveléspénzügy
2.pénzügyadózáspénzügyadózásszámvitel
3.váll.gazd.adózáspénzügyváll.gazd.váll.gazd.
4.számvitelváll.gazd..számvitelváll.gazd.ga
5.számvitelpénzügyszámvitelpénzügyga
6.stszámviteladózásszámvitelga
7.gjadózásszámvitel-
8.--osztályfőnöki--

Vissza az oldal tetejére

Webmester | Megosztó | Adminisztráció