Iskolánk története

Tisztelt Látogató!

Széchenyi szavai szerint egy nemzetet nemcsak anyagi bősége, hanem a „kiművelt emberfők sokasága” tesz gazdaggá. Ezért is tekinthetjük nagy jelentőségű lépésnek e térség – Abaúj – életében, hogy 48 évvel ezelőtt néhány lelkes, tenni akaró ember (pedagógus, lokálpatrióta) gondolt egy nagyot és merészet, és gimnáziumot álmodott az akkor még álmos nagyközség szélére, nemcsak jelképesen, de szó szerint is egy kukoricaföld közelébe. ”Olyan volt ez a kezdés, mint egy honfoglalás, csakhogy itt a honfoglalók sem ismerték egymást” – emlékezett vissza néhány évvel ezelőtt a kezdetekre az alapító igazgató úr.

S valóban rendkívüli vállalkozás vette ekkor kezdetét. Valódi gimnáziumi képzés kereteit, hagyományait kellett a semmiből felépíteni, hogy e mostoha, de jobb sorsra érdemes térség gyermekei számára is megteremtse a korszerű alapműveltség és az értelmiségi pályára lépés lehetőségét. Azóta közel 4000 érettségizett diák hagyta el az alma mater kapuit, s közülük bőven 3000 felett van a diplomával rendelkezők száma, „És lett belőlük megannyi diplomás magyar állampolgár, amint az egy jó gimnáziumhoz, középiskolához illik Közép-Európában”

A gyermekévektől a közel félévszázados felnőtté válásig a fejlődés valamennyi állomását végigjárta az iskola. Az 1962-63-as tanévet a Tokaji Gimnázium kihelyezett tagozataként kezdte meg közel 50 tanulóval, a következő évben pedig már önálló intézményként működhetett Encsi Gimnázium néven, 1 második és 4 első osztállyal, összesen mintegy 200 diákkal. Történt ez abban az időben, amikor országosan és itt, a szűkebb régiónkban is tetten érhető volt egyfajta gimnáziumalapítási „láz”. Ugyanakkor az új iskolák nem mindegyike bizonyult életképesnek.

Ezért is volt fontos az első igazi megmérettetés, az 1966-os érettségi vizsga, amely bizonyította az alapos szakmai munkát, s igazolta az első nemzedék pedagógiai-szakmai hozzáértését, elkötelezettségét, intézményünk életképességét.

A következő jelentős állomás a gimnázium életében az 1973-as esztendő. Egy évtized sikeres munkájának elismeréseként az iskola névadót választhatott. Az akkori tantestület döntése nyomán az 1970-ben elhunyt jelentős magyar költő, Váci Mihály nevét vette fel. Utólag visszatekintve is helyes, bölcs döntésnek minősíthető ez, hiszen a költő törekvései és ars poeticája rokonítható az itt tevékenykedő pedagógus nemzedékek hitvallásával, akik szintén inkább „használni akartak – és akarnak -, s nem tündökölni”.

Az újabb mérföldkő – mely egyben a siker és a fejlődés bizonyítéka is – az 1980-as évek eleje. Ekkor került sor az épületegyüttes első jelentősebb bővítésére, mikor is 6 tanteremmel gazdagodott az intézmény. A ’80-as évek már egyértelműen a nagy szakmai sikerek korszakát is jelentik. Ez volt az az időszak, amikor – a korabeli gimnáziumi ranglisták szerint – a Váci Mihály Gimnázium az országos mezőnyben a 25., a megyei gimnáziumok versenyében a 2-3. helyezést vívta ki magának. Ezen időszak lendülete kitartott a ’90-es években, sőt ma is töretlennek tekinthető, hiszen a beiskolázási adatok és az érettségi, felvételi eredmények ezt hűen tükrözik. A ’80-as évek közepén az érettségizettek kb. 40%-a került főiskolákra, egyetemekre. Ez az arány napjainkig folyamatosan javul, s már elérte a 60 % körüli, sőt egy-egy kiugróan sikeres esztendőben az e fölötti eredményt is.

A ’90-es évek eleje óta a változásokra, a kihívásokra adott megfelelő válaszokként strukturális módosításokra is sor került. 1993-ban hatosztályos gimnáziumi képzés indult be, 1996-ban pedig megkezdték tanulmányaikat az első közgazdasági szakközépiskolások, majd az OKJ-s végzettséget biztosító szakképzési évfolyam is. 2005-től indítjuk nyelvi előkészítő osztályainkat, idén szeptembertől pedig újra működik a hatosztályos gimnáziumi képzés. Mindezek a változások a XXI. század színvonalára emelik az iskolát.

Ma a gimnázium nappali tagozatos tanulóinak létszáma 477 fő, a következő évi beiskolázással pedig várhatóan meghaladjuk az 500 főt. Ez a folyamatos létszámbővülés tette szükségessé azt az épületkorszerűsítést, melynek első eredménye ez a 2002-ben megépült impozáns aula, (amely a diákok és a pedagógusok régi óhajának beteljesülése volt), valamint az ugyanakkor megvalósult négy tanterem és a magas tető ráépítése.

Ennek az építő munkának szerves folytatása a most megvalósuló beruházás, amely méltó, ünnepi keretet ad a közelgő 50. évfordulóhoz.

A felújítás támogatásával, kezdeményezésével a fenntartó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat is elismeri a Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola eddig elért eredményeit, s a maga részéről így is hozzájárulni a további sikeres oktató-nevelő munkához.

Célunk, hogy maradjon meg ez az alma mater a térség szellemi központjának, s járuljon hozzá még sok-sok abaúji fiatal értelmiségi pályára indításához, a kiművelt emberfők gyarapításához.


Karsai Attila
igazgató

Vissza az oldal tetejére

Webmester | Megosztó | Adminisztráció